Home

Woonzorgcentrum Grootenbosch

WZC Grootenbosch

Welkom bij woonzorgcentrum Grootenbosch

Voor meer info over onze projecten: http://www.vzwabram.be/abram-foundation
Jullie giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

 

In woonzorgcentrum Grootenbosch bieden wij een kwalitatief woon- en leefklimaat aan zorgbehoevende senioren. Belevingsgerichte begeleiding en vraag gestuurde warme zorg zijn de sleutelbegrippen. Het woonzorgcentrum beschikt over 88 woongelegenheden voor zorgbehoevende senioren, 7 plaatsen voor kortverblijf en 21 erkende assistentiewoningen in een nieuwbouwcomplex dat huiselijkheid combineert met functionaliteit , afgestemd op individuele noden. Er is eveneens een gespecialiseerde afdeling met aangepaste zorg voor senioren met dementie of aanverwante aandoeningen.