Home

Woonzorgcentrum Grootenbosch

Actueel

Vanaf mei 2016 werd gestart met de afbraak van de oude ziekenhuisgebouwen van AZ Nikolaas.

Hierdoor wijzigt de toegang tot de zorgcampus waar ook WZC Grootenbosch deel van uitmaakt. 

De gebruikersraad is het inspraakorgaan voor de bewoners en/of de mantelzorgers die de bewoner vertegenwoordigen. 

In opdracht van de Vlaamse overheid voert het onderzoeksbureau Dimarso een tevredenheidsenquête bij bewoners van woonzorgcentra over de kwaliteit van hun leven.

De website van WZC Grootenbosch kreeg een nieuw kleedje ! 

Naast alle nuttige informatie vindt u hier regelmatig nieuwsberichtjes over het reilen en zeilen in WZC Grootenbosch alsook enkele sfeerbeelden.