Home

Woonzorgcentrum Grootenbosch

Actueel

De gebruikersraad is het inspraakorgaan voor de bewoners en/of de mantelzorgers die de bewoner vertegenwoordigen. 

In opdracht van de Vlaamse overheid voert het onderzoeksbureau Dimarso een tevredenheidsenquête bij bewoners van woonzorgcentra over de kwaliteit van hun leven.

Hier kan je de afgelopen activiteiten bekijken.