Home

Woonzorgcentrum Grootenbosch

Historiek

De vzw die instaat voor de exploitatie van wzc Grootenbosch vormt een hedendaagse verderzetting van de caritatieve werken die in de loop van de geschiedenis georganiseerd werden door Christelijke congregaties. De huidige structuur is een moderne organisatie die garant staat voor professionele en kwalitatieve zorg met aandacht voor de individuele noden en behoeften van de gebruikers en met het oog op de toekomstige uitbouw en bestendiging van de zorg.

Woonzorgcentrum Grootenbosch is een recente voorziening voor ouderenzorg die de deuren opende in maart 2013.

Het woonzorgcentrum is gebouwd in het hart van Beveren, tussen de zorgcampus van AZ Nikolaas en het voormalige klooster van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Beveren. Door precies op deze plaats een moderne zorgvoorziening uit te bouwen wordt een brug gemaakt met de geschiedenis. Reeds vele decennia lang organiseerden de Zusters van de H. Vincentius à Paulo hier hun caritatieve werken ten dienste van zieken en ouderlingen.

Aan de basis van deze nieuwe organisatie ligt de vzw SAMENwerkingsverband OUDERenzorg Waasland of kortweg Samen Ouder. In nauwe samenwerking met de Congregatie van de Liefdedochters van de Verrezen Zaligmaker en de Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo werd het project Grootenbosch mogelijk gemaakt. Beide congregaties kennen een historiek als initiatiefnemers in de zorg door de ontwikkeling van rusthuizen en ziekenhuizen die inmiddels elk op hun eigen domeinen uitgegroeid zijn tot vaste waarden in de regio. Het recent tot ontwikkeling komen van woonzorgcentrum Grootenbosch ligt geheel in de geest van deze rijke tradities. Deze nieuwe voorziening kon hiervoor beroep doen op de ruime expertise en ervaring die doorheen de voorbije decennia opgebouwd werden binnen het samenwerkingsverband dat instaat voor de coördinatie en het beleid van Grootenbosch : de vzw Samen Ouder.

 

Een moderne nieuwbouw die huiselijkheid en functionaliteit combineert,  biedt plaats aan 88 zorgbehoevende senioren en 7 plaatsen in het erkend centrum voor Kortverblijf. Daarnaast omvat Grootenbosch ook nog 21 erkende assistentiewoningen.