Home

Woonzorgcentrum Grootenbosch

Missie

Woonzorgcentrum Grootenbosch is een hedendaagse voorziening binnen het landschap van de ouderenzorg en werkt vanuit een traditie van christelijke inspiratie.

Als erkend woonzorgcentrum, centrum voor Kortverblijf en groep van assistentiewoningen staat het voor iedereen open, ongeacht religie of strekking. 

 

S a m e n   g a a n   v o o r    t o t a a l z o r g ! 

 

Onze missie

Vanuit een christelijke inspiratie vertrekt onze organisatie en ons aanbod van een individuele aanpak : wat zijn de vragen en de noden van de zorgvragers? Hoe kunnen we hen een warme en kwalitatieve totaalzorg bieden? Ook hun familie en onmiddellijke leefomgeving verdienen aandacht. Zij zijn immers belangrijke partners in het hele zorgproces. Dankzij een divers en gevarieerd aanbod in functie van de maatschappelijke noden, willen we een meerwaarde bieden in de ondersteuning. Daarom zetten we ook volop in op ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkelingskansen voor al onze medewerkers.

Onze visie

We willen een hoofdrol spelen binnen het zorgaanbod voor senioren in de regio. Hoe? Door innovatief te denken en te participeren binnen een breed regionaal zorgnetwerk. De zelfregie van de senioren en een zorgzaam beleid naar zwoel hen als onze medewerkers en vrijwilligers toe staan altijd centraal. Om de zorg ook sociaal toegankelijk te maken werken we voortdurend aan een verantwoord financieel beleid.

Onze waarden

Geïnspireerd op de christelijke waarden staat onze organisatie voor rechtvaardigheid, loyaliteit en respect. Onze medewerkers zijn bevlogen en bekwaam én tonen veel inzet en zijn voor verantwoordelijkheid. We streven naar een grote betrokkenheid, ook onderling: tussen collega's, zorgvragers en het bestuur staan eerlijkheid en wederzijds vertrouwen centraal.