Home

Woonzorgcentrum Grootenbosch

Gebruikersraad

De gebruikersraad is het inspraakorgaan voor de bewoners en/of de mantelzorgers die de bewoner vertegenwoordigen. 

Tijdens de vergaderingen komen diverse thema's aan bod met betrekking tot het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum.

Op vraag van de gebruikersraad wonen de algemeen directeur en de dagelijks verantwoordelijke deze vergaderingen bij om een goede opvolging te bieden voor de besproken thema's.

De gebruikersraad vergadert vier maal per jaar.

In bijlage voegen wij het laatst goedgekeurde verslag toe van de gebruikersraad.