Home

Woonzorgcentrum Grootenbosch

Over ons

Het bestuur en beleid van woonzorgcentrum Grootenbosch verloopt via vzw Woonzorg Samen Ouder. Deze vzw bundelt op beleidsniveau 4 woonzorgcentra in Sint-Niklaas en Beveren.

Woonzorgcentrum Grootenbosch is een recent ontwikkelde erkende voorziening in de ouderenzorg.

 

Het zo goed mogelijk behouden van de autonomie en respect tonen voor de eigen wensen en voorkeuren vormen de sleutelbegrippen bij de individuele benadering van de bewoner. Een hoge mate van zorg vraagt ook  een gespecialiseerde aanpak die in woonzorgcentrum De Ark gegarandeerd wordt door een deskundig team verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici en logistiek medewerkers. Binnen specifieke domeinen zoals de zorg voor personen met dementie, palliatieve zorg of diabeteszorg hebben medewerkers zich gespecialiseerd en delen hun deskundigheid met de collega's. In nauw overleg met de bewoner, zijn naasten en de persoonlijke huisarts wordt alles in het werk gesteld om het welzijn en comfort tot het allerlaatste te blijven garanderen.